Number of visitors
Logo Design
Hit Counter
“ ฟิวเจอร์ซี ” สถาบันภาษาจีนคุณภาพ
ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลและหน่วยงานต่างๆ

เปิดสอนภาษาจีนสำหรับบุคคลทั่วไป
 

หลักสูตรที่เปิดสอน
- ภาษาจีนสำหรับเด็ก 7 – 14 ปี
- ภาษาจีนนักเรียน ม.ปลาย (ศิลป์ภาษาจีน) เพื่อปูพื้นฐาน - เพิ่มเกรด
หลักสูตรผู้ใหญ่ – นักศึกษา
- ขั้นต้น
- ขั้นกลาง
- ขั้นสูง
- ภาษาจีนสำหรับนักธุรกิจ

หลักสูตรพิเศษเฉพาะ
1. การแปลและล่าม
สอนโดยทีมล่ามและการแปลมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี
2. ภาษาจีนเพื่อธุรกิจนำเข้า – ส่งออก
สองหลักสูตรนี้รับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีนขั้นกลางขึ้นไป

“ฟิวเจอร์ซี” ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลวงการต่างๆ หลากหลายอาชีพ อาทิเช่น

**รองศาสตราจารย์ ดร. นพดล เจียมสวัสดิ์ นักวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยี SME มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ( เริ่มเรียน 23 มกราคม 2548 ) เป็นผู้ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเรียนภาษาจีนสูงมาก ศึกษาคำศัพท์มาล่วงหน้าเสมอ จนน้องๆ ถือเป็นแบบอย่าง “ ผมคิดว่าไม่มีวิชาใดที่จะสายเกินเรียน จึงได้แสวงหาโรงเรียนที่จะสอนภาษาจีนในช่วงเวลาที่สะดวกกับ
ผู้ใหญ่ที่ทำงานแล้วอย่างผม จนกระทั่งได้มาเรียนกับอาจารย์สุวรรณาที่ฟิวเจอร์ซี ทั้งๆ ผมมีภารกิจต่อครอบครัวและหน้าที่การงานอย่างสูง แต่ผมก็ยังสามารถเรียนกับอาจารย์ได้อย่างสนุกสนานและติดตามการเรียนอย่างต่อเนื่อง อาจารย์มีความเข้าใจภาษาจีนอย่างลึกซึ้ง และมีความสามารถในการถ่ายทอด ทั้งการออกเสียง การอ่านและการเขียน ตลอดจนอธิบายให้ทราบที่มาของคำต่างๆ ไม่เพียงแต่ให้จำ แต่ให้เข้าใจและสนุกสนานกับภาษาด้วย “

**คุณคณิต เจียรพัฒนาคม กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอมแพคเทรดดิ้ง จำกัด นักธุรกิจด้านนำเข้า – ส่งออกผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ภาษาจีนเป็นอย่างดี ใฝ่เรียนภาษาจีนแนวใหม่ เป็นที่รักและเคารพของน้องๆ มาก เพราะมีเรื่องดีๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจมาเล่าให้ฟังในคลาสเสมอ “ ผมว่าที่นี่ดีหลายอย่าง สอนดี คิดแล้วค่าเรียนไม่แพง เคยเรียนที่อื่นมาไม่ได้ผล ห้องหนึ่งเรียนตั้งหลายคน ”
**อาจารย์สุรชัย มิตรศิริสวัสดิ์
System Integration Procurement Manager บริษัท โมโตโรลา จำกัด / อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ( เริ่มเรียน 19 มิถุนายน 2548 ) เป็นผู้เรียนดีเด่น ติดตามการเรียนอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยขาดเรียน

**คุณกำชัย เพ็ชรน้ำสิน ประธานชมรมเครื่องเสียงไฮไฟ (นักธุรกิจไฟแรง กล้าพูด เรียนทั้งจีนกลางและกวางตุ้ง เพื่อใช้ติดต่อธุรกิจกับประเทศต่างๆ เช่น จีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ฯลฯ )**คุณมานพ บวรมงคลศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงสยาม อินเทรนด์ พลาสเทค จำกัด นักศึกษารุ่นแรกของ ฟิวเจอร์ซี สาขาสาทร มีความตั้งใจสม่ำเสมอ ตั้งแต่กันยายน 2547

**คุณวนิดา รติภาส บุคลากรโรงแรมเซ็นทรัลกรุ๊ฟ / ติวเตอร์ภาษาอังกฤษ ( เริ่มเรียน 15 มกราคม 2548 )

**คุณโชติมา สุระวัฒนบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรดักทีฟ เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (สนทนา)

**คุณอมฤตา วงศ์อรุณนิยม ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท มิดสตาร์ จำกัด (สนทนา)

**คุณกิตติพงศ์ ตรีวิศวกิจ วิศวบัณฑิต จุฬาฯ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเซินเจิ้น

**คุณตราวีร์ เมฆตระการ นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขานาโนเทคโนโลยี จุฬาฯ

**คุณจุฑามาศ วิระมิตรชัย นักศึกษาคณะบัญชีฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ


”ฟิวเจอร์ซี” ได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียน บริษัทและหน่วยงานที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ให้จัดการเรียนการสอนภาษาจีน อาทิเช่น
Signity (Thailand) Co., Ltd. ( คอร์สสำหรับผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ตั้งแต่เมษายน 2548 )


คุณดารณี พงษ์สาระนันทกุล ผู้จัดการแผนกพลอยสังเคราะห์ และ คุณสุกัญญา ปลั่งวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายส่งออก ทั้งสองท่านเป็นผู้ที่มีความพยายามและมุ่งมั่นในการศึกษาภาษาจีนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนทนาและการเขียน มากกว่า 216 ชั่วโมงแล้ว และยังคงมอบหมายให้ “ ฟิวเจอร์ซี ” จัดการเรียนการสอนต่อไปในขั้นที่สูงยิ่งขึ้น
Tendem Architect (Thailand) Co., Ltd. ( สถาปนิกอาวุโส เพื่อใช้ในการประมูลงานก่อสร้างที่ประเทศจีน )
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) สำหรับนักเรียนศิลป์จีนรุ่นแรกของสาธิต มศว เพื่อปูพื้นฐานเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2548

เขตอุตสาหกรรมซอฟแว์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรการแปลและล่าม รุ่นที่ 1 ของ “ฟิวเจอร์ซี” พ.ศ. 2548
1. นายแพทย์เอกชัย อัศวนฤนาท แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสูตินรีเวช โรงพยาบาลเลิศสิน
2. คุณจุฬา นำไพศาล บุคลากรบริษัทนำเข้า - ส่งออก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
3. คุณสมศรี เลิศล้ำอำไพ งานแปลอิสระ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย
4. คุณรุจิรา จิริริยวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท อนันดา ทัวร์ ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง ( BLCU )
5. คุณบุญรัตน์ แสงอนันต์ กรรมการผู้จัดการ Somchai Label Industrial Co.,Ltd นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง (BLCU)
6. คุณมณี มุกต์ธนะอนันต์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี มหาวิทยาลัยมหิดล (อินเตอร์) ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง (BLCU)
7. คุณดรุณี วีระกิตติพงษ์ ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยภาษาปักกิ่ง (BLCU)
8. คุณกัลยา เหล่าศรีมงคล เจ้าของธุรกิจ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศปักกิ่ง
9. คุณสุมาลี เชาว์จิรพันธุ์ บริษัท Huawei (Thailand) ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศปักกิ่ง
10. คุณสัจพร ตั้งรพีพากร วิศกร บริษัท ZTE (Thailand) จำกัด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศปักกิ่ง
11. คุณจันทนา เจตวิจิตร ล่ามภาษาจีน


ผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรมภาษาจีนฟิวเจอร์ซี นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการแปลและล่ามภาษาจีนรุ่นที่ 1 ไปเยี่ยมชมและฝึกภาคปฏิบัติในการออกอากาศวิทยุในรายการภาษาจีน ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2548


นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจระหว่างประเทศ รุ่นที่ 1 ของ “ฟิวเจอร์ซี” พ.ศ. 2548
1. คุณนพวรรณ จิราวรรณสถิต บริษัท ไทยซีอาร์ที จำกัด ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคมนาคมเซี่ยงไฮ้
2. คุณทศพร เบญจวรธรรม นักธุรกิจนำเข้า-ส่งออก ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคมนาคมเซี่ยงไฮ้
3. คุณกัลยา เหล่าศรีมงคล ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศปักกิ่ง
4. คุณธีระวุฒิ พิชญสัจจา บริษัท แกรนด์เคมีเคิล ฟาร์อีสต์ / เนติบัณฑิต นักศึกษาโรงเรียนส่งเสริมภาษาจีน
5. คุณพิศิษฏ์ เจษฎาพิสิฐ นักธุรกิจ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอแบค ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคมนาคมเซี่ยงไฮ้
6. คุณณัฐพล จินตนา นักธุรกิจ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเซอร์รีย์ ประเทศอังกฤษ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคมนาคมเซี่ยงไฮ้
7. คุณลออ เตชะรุ่งไพศาล นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรีวิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยเอแบค

กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์


ฟิวเจอร์ซี ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนมัธยมปลาย สายศิลป์จีน ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ให้เป็นสถาบันติวภาษาจีน เพื่อปูพื้นฐานและเพิ่มเกรดในการสอบ


กิจกรรมเขียนพู่กันจีน ฝึกทั้งศิลปะการเขียนและสมาธิ


กิจกรรมภาษาจีน ในงานวิชาการ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรกิจกรรมปีใหม่ เวทีที่ “ฟิวเจอร์ซี” จัดให้ผู้เรียนกล้าพูด กล้าแสดงออกด้านความสามารถภาษาจีน


ภาษาจีนเด็ก เน้นเรียนผ่านกิจกรรม สนุกเพลิดเพลิน
 

 
ศูนย์ฝึกอบรมภาษาจีนฟิวเจอร์ซี 99/26 ข้างเดอะมอลล์ท่าพระ ถนนรัชดาภิเษก (ตากสิน - ท่าพระ) 02 8764618 - 9